Wednesday, January 5, 2011

arti fam MINAHASA


A
Abutan :
Pembersih
Adam : Tenang
Agou : Anoa
Akai : Penjaga
Aling :
Pembawa
Alui : Pelipur
lara
Amoi : Teman
sekerja
Andu : Tempat
bersenang
Anes : Tawakal
Angkouw :
Keemasan
Anis :
Penghalau
Antou : Nama
kembang
Arina : Tiang
tengah
Assah :
Pembuka jalan
Awondatu :
Yang
dikehendaki
Awui : Senang
B
Batas :
Pemutus
Bella : Pasukan
Bokau : Bibit
emas
Bokong :
Mengikat
Bolang :
Penangkap
ikan
Bolung : Perisai
Bororing :
Pembuat
roreng
Boyoh :
Pendamai
Buyung :
Penurut
D
Damongilala:
Benteng
Damopoli :
Jujur dan adil
Dapu :
Mematahkan
Datu :
Pemimpin
Datumbanua :
Kepala Walak
Dayoh :
Karunia
Dededaka :
Panah lidi
hitam
Dendeng :
Suara yang
terang
Dengah : Hakim
Dewat :
Menyeberangi
Dien : Dihiasi
Dimpudus :
Cerdik
kepalanya
Dipan : Ukuran
depa
Dompis :
Pekerja baik
Dondo : Prinsip
Dondokambei :
Prinsip tetap
Donsu : Jimat
penolak
Doodoh :
Penggerak
Doringin :
Penari
Dotulong :
Pahlawan
besar
Dumais :
Menggenapi
Dumanauw :
Pemenang
Dumbi :
Didepan
Dungus :
Berkedudukan
Dusaw :
Pembuka
E
Egam :
Menjaga
Egetan :
Lonceng kecil
Ekel : Lirikan
Elean : Arah
barat
Eman :
Dipercaya
Emor :
Lengkap
Endei : Dekat
Engka : Pegang
Enoch : Pilihan
Ering : Kurang
besar
G
Ganda : Bambu
besar
Gerung : Bunga
ukiran
Gerungan :
Bunga-bunga
ukiran
Gigir : Mengikis
rata
Gimon : Rupa
yang indah
Girot : Pemutus
Goni : Cerdik
Goniwala :
Cerdik akal
Gonta :
Langkah
Gosal :
Timbunan
Gumalag :
Menanduk
Gumansing:
Pembujuk
Gumion :
Pegangan
I
Ilat : Menunggu
Imbar : Yang
dibuang
Inarai : Baju
jimat
Ingkiriwang :
Dari angkasa
Inolatan :
Pegang tangan
Intama :
Pembawa
Item : Hitam
K
Kaat :
Penglihatan
Kaawoan :
Mampu kerja
Kaendo :
Teman
mapalus
Kaeng : Sempit
Kaes :
Menyiram
Kainde :
Ditakuti
Kairupan :
Kekuatan
Kalalo : Amat
berani
Kalangi : Dari
langit
Kalempou :
Mengunjungi
Kalempouw :
Kawan baik
Kalengkongan:
Tepat
berjatuhan
Kalesaran :
Pusat segala
usaha
Kalici :
Mempesona
Kaligis : Sama
keluarga
Kalitow :
Tertinggi
Kaloh :
Sahabat setia
Kalonta :
Perisai kayu
Kalumata :
Pedang perang
Kamagi : Bunga
hias
Kambey :
Bunga hias
Kambong :
Obor
Kamu : Pegang
teguh
Kandio : Amat
kecil berarti
Kandou :
Bintang pagi
Kapantouw :
Pembuat
Kaparang :
Pandai
mengukir
Kapele : Amat
tegas
Kapoh :
Pemuja
Kapoyos :
Dukun pijat
Karamoy :
Penunjuk
Karau : Antara
Karinda :
Kawan
serumah
Karundeng :
Pengusut
Karuyan : Di
kejauhan
Karwur : Subur
Kasenda :
Kawan
sehidangan
Katopo :
Keturunan opo
Katuuk :
Pemegang
rahasia
Kaunang :
Cerdik
Kawatu :
Pendirian
teguh
Kawengian :
Bintang sore
Kawilarang :
Diatas terbuka
Kawulusan :
Benteng
Kawung :
Tersusun
keatas
Kawuwung :
Berkelebihan
Keincem :
Penyimpan
rahasia
Kekung :
Pedang perisai
Keles : Bayi
Kelung :
Perisah
Kembal : Agak
lemah
Kembau :
Kurang kuat
Kembuan :
Sumber
Kenap :
Genapkan
Kepel :
Penakluk
Kerap : Seiring
Kere : Testa
Kesek : Penuh
sesak
Kewas :
Tumbuhan
Khodong :
Kecil,
menentukan
Kilapong : Batu
kilat
Kindangen :
Yang diberkati
Kirangen :
Dimalui
Kiroiyan :
Pengembara
Kodongan :
Mengecil
Kojongian :
Penggeleng
kepala
Koleangan :
Pemain
Kolibu : Banyak
bekerja
Koloday :
Saudara lelaki
Koly : Suka
kerja
Komaling :
Pembawa
Komaling :
Penghormat
Kondoi : Lurus
kedudukannya
Kontul : Kerja
sendiri
Kopalit :
Pendamai
Koraah : Suka
panas
matahari
Korah : Suka
panas
matahari
Korengkeng :
Penakluk
Korompis :
Hasil kerja
yang baik
Koropitan :
Penghukum
Korouw :
Perkasa
Korua :
Membagi dua
Kotambunan :
Penimbun
Kountud : Kerja
sendiri
Kowaas :
Penggemar
barang kuno
Kowonbon :
Tahan uji
Kowu :
Penempah
Kowulur : Ke
gunung
Koyansouw :
Pengipas
Kuhu :
Menampakkan
Kulit :
Kecukupan
Kullit : Cukup
Kumaat :
Melihat
Kumaunang :
Penyelidik
cerdik
Kumayas :
Membongkar
Kumendong :
Pengumpul
tenaga
Kumolontang :
Melompat
keliling
Kumontoy :
Lurus hati
Kupon :
Diharapkan
Kusen :
Penutup
Kusoi : Cerdik
L
Lala : Berjalan
Lalamentik :
Semut api
Lalowang :
Perlumba
Lalu :
Pendesak
Laluyan :
Melintasi
Lambogia :
Paras jernih
Lampah : Tak
seimbang
Lampus :
Tembus
Lanes : Kurang
semangat
Langelo :
Menapis
Langi : Tinggi
Langitan :
Tinggian
Langkai :
Dihormati
Languyu :
Tanpa tujuan
Lantang :
Berharga
Lantu :
Penentu
Laoh : Manis
Lapian :
Teladan
Lasut : Pemikir
cerdas
Legi : Menipis
Legoh :
Penelan manis
pahit
Lembong :
Pembalas budi
Lempas :
Kedudukan
Lempou :
Kunjungan
Lengkey :
Dimuliakan
Lengkoan :
Penghalang
Lengkong :
Pendidik
Lensun :
Diharapkan
Leong : Main
Lepar : Tujuan
Lesar :
Halaman
Lewu :
Tersendiri
Liando :
Penimbang
Limbat :
Berganti
Limbong :
Ingat budi
Limpele :
Penurut
Lincewas :
Tumbuhan
obat
Lintang :
Bunyi-bunyian
Lintong : Pusat
persoalan
Liogu : Jernih
Litow : Tinggi
Liu : Bijaksana
Liwe : Air mata
Loho : Perindu
Loing :
Pengawas
Lolombulan :
Bulan purnama
Lolong : Bulan
Lomboan :
Lemparan
keatas
Lompoliu :
Pengajar
Lonan : Ramah
Londa : Perahu
Londok : Tinggi
Longdong :
Penjaga
Lontaan :
Pembuka jalan
Lontoh : Tinggi
keatas
Losung :
Pendesak
Lowai : Bayi
lelaki
Lowing :
Mengawasi
Ludong :
Kepala negeri
Lumanau :
Biasa
berenang
Lumangkun :
Penyimpan
rahasia
Lumatau :
Berpengetahuan
Lumempouw :
Meliwati
Lumenta :
Terbit
Lumentut :
Bukti
Lumi :
Meminggir
Lumingas :
Membersihkan
Lumingkewas :
Tepat dlm
segala hal
Lumintang :
Menunggalkan
Luminuut :
Berpeluh
Lumoindong :
Melindungi
Lumondong :
Berlindung
Lumowa :
Meliwati
Lumunon :
Muka
bercahaya
Luntungan :
Memiliki
jambul
Lutulung :
Penolong
M
Maengkom :
Penakluk
Maengkong :
Mendidik
Mailangkai :
Yang
ditinggikan
Mailoor :
Disenangi
Maindoka :
Kecukupan
Mainsouw :
Bersaudara 9
Mait : Obat
pahit
Makadada :
Memuaskan
Makal :
Penutup
lubang
Makaley :
Melindungi/
menutup
Makaliwe : Air
mata
Makangares :
Mengharap
Makaoron :
Mengulung
musuh
Makarawis :
Puncak gunung
Makarawung :
Tinggi usaha
Makatuuk :
Hidup sentosa
Makawalang :
Orang kaya
Makawulur :
Dihormati
Makiolol :
Selalu ikut
Makisanti :
Dengan
pedang
Malingkas :
Tetap berada
Mamahit :
Dukun obat
pahit
Mamangkey :
Pengangkat
Mamantouw :
Penubuat
Mamanua :
Pembuka
negeri
Mamarimbing :
Pemberi
kesuburan
Mamba :
Ditetapkan
Mambo :
Penetapan
Mambu :
Pemberi supa
Mamengko :
Pemberi teka-
teki
Mamentu :
Pemberi rasa
Mamesah :
Pembuka
rahasia
Mamoto :
Penjelasan
Mamuaya :
Pemberi
Mamuntu :
Mencapai
puncak
Mamusung :
Penangkal
Manalu :
Ditingkatkan
Manampiring :
Membuat jalan
Manangkod :
Menahan
musuh
Manapa :
Pertanyaan
Manarisip :
Membetulkan
Manaroinsong:
Sumber air
Manayang :
Pergi jauh
Mandagi :
Menghiasi
bunga
Mandang :
Melambung
tinggi
Mandey :
Pandai
Manebu : Dewa
peninjau
Manese :
Bertindak
dahulu
Mangare :
Minta dibujuk
Mangempis :
Merendahkan
diri
Mangindaan :
Tahan uji
Mangkey :
Angkat
Mangowal :
Pemancung
Mangundap :
Berbahaya
Manimporok :
Ke puncak
Manopo :
Bersama datuk
(opo)
Manorek :
Mengganggu
Mantik :
Meneliti/
menulis
Mantiri :
Pembuat
benda halus
Mantoauw :
Nubuat
Manua : Negeri
Manurip :
Menyisip
Manus :
Taruhan
Mapaliey :
Menakuti
musuh
Maramis :
Menggenapi
Marentek :
Tukang besi
Maringka :
Berkekuatan
Masie :
Tumbuhan
obat
Masinambau :
Tujuan pasti
Masing :
Bergaram
Masoko :
Pokok
Matindas :
Ramping
Maukar :
Menjaga
Mawei :
Pembimbing
Maweru :
Pembaharu
Mawikere :
Teladan
Mawuntu :
Kedudukan
tinggi
Mekel :
Lindungi
Mema :
Berbuat
Mende :
Pemalu
Mendur :
Berguntur
Mengko :
Teka-teki
Mentang :
Pemutus
Mentu : Rasa
Mesak :
Pendesak
Mewengkang :
Pembuka jalan
Mewoh :
Lemah lembut
Mince : Main
Mincelungan :
Main perisai
Minder :
Menderu
Mingkid :
Pemberi
acuan/konsep
Mogot :
Penebus
Mokalu :
Bersaudara
Mokolensang :
Berdiam diri
Mokorimban :
Pemberani
Momongan :
Pemilik
Momor :
Persatuan
yang baik
Momuat :
Pengurus
jamuan
Mondigir :
Meratakan
Mondong :
Menyembunyika
Mondoringin :
Meratakan
jalan
Mondou :
Berangkat pagi
Mongi : Kuat
kekar
Mongilala :
Pengusir
musuh
Mongisidi :
Saksi dan bukti
Mongkaren :
Membongkar
Mongkau :
Mencari emas
Mongkol :
Mematung
Mongula :
Pemohon
berkat
Moniaga :
Kebesaran
Moninca :
Pembuah
ramai
Moningka :
Penambah
tenaga
Moniung :
Menangis kecil
Mononimbar :
Suka memberi
Mononutu :
Pekerja tekun
Montolalu :
Pembagi tugas
Montong :
Pembawa
Montung :
Pengangkat
Motto : Jelas
Muaya : Berani
Mudeng :
Berdengung
jauh
Mukuan :
Mempunyai
buku
Mumek :
Penyelidik
Mumu :
Simpanan
cukup
Mundung :
Bernaung
Muntu :
Gunung
Muntu untu :
Gunung
bersusun
Muntuan : Ke
gunung
Musak :
Didesak
Mussu :
Penjaga setia
N
Nangka :
Diangkat
Nangon :
Diangkat
Nangoy :
Dipikul
Naray : Jimat
Nayoan : Diberi
berkat
Nelwan :
Tempat
terbang
Nender :
Gerakan
Ngala :
Dirintangi
Ngangi : Di hati
Ngantung :
Ditimbulkan
Ngayouw :
Dimajukan
Ngion :
Diperoleh
O
Ogi : Goyang
Ogot : Hakimi
Ogotan : Kena
dendam
Oleng : Pikulan
Oley : Teladan
Ombeng :
Kelebihan
Ombu :
Cetakan rupa
Ompi :
Tertutuo
Ondang :
Pedang
Onsu : Jimat
Opit : Jepitan
Oroh :
Perselisihan
Otay :
Bertawakal
P
Paat :
Pengangkat
Pai : Besar
Paila : Cukup
besar
Pakasi :
Pemberian
Palangiten :
Sinar matahari
Palar : Tapak
tangan
Palenewen :
Dibenamkan
Palenteng :
Peniup
Palilingan :
Nasehat baik
Palit : Bekas
luka
Panambunan :
Timbunan
besar
Panda : Pinter
Pandean :
Amat pandai
Pandelaki :
Pemegang
bibit
Pandey :
Pinter, pandai
Pandi :
Penghancur
Pandong :
Tenaga kuat
Pangalila :
Berlebihan
Pangau : Jauh
kedalam
Pangemanan :
Dipercaya
Pangila :
Berlebihan
Pangkerego :
Suara nyaring
Pangkey :
Diangkat
Pantonuwu :
Tegas
Pantouw :
Penolong
bijaksana
Parengkuan :
Kepala jimat
Paruntu :
Tempat
ketinggian
Paseki :
Pengikat
Pasla : Tepat
tujuan
Pauner :
Tengah
Pele : Jimat
Pelengkahu :
Emas tulen
Pendang :
Pengajar
Pepah : Lemah
lembut
Pesik :
Pancaran bara
Pesot :
Cekatan
Piay : Biasa
Pinangkaan :
Tempat yang
tinggi
Pinantik :
Ditulis
Pinaria :
Hubungan erat
Pinontoan :
Menunggu
Pioh : Cucu
Piri : Semua
satu
Pitong :
Memungut
Pitoy : Diikuti
Podung :
Dijunjung
Pola : Pengajak
Poli : Tempat
suci
Polii : Pelita
Polimpong :
Didewakan
Politon :
Gembira selalu
Poluakan : Air
berkumpul
Pomantouw :
Penubuat
Ponamon :
Pengasih
Pondaag :
Pendamai
Pongayouw :
Penghulu
perang
Ponggawa :
Pemberani
Pongilatan :
Berkilat
Pongoh : Berisi
padat
Ponosingon :
Terbang
Pontoan :
Menunggu
Pontoan :
Menunggu
Pontoh :
Pendek
Pontororing :
Bercahaya
Poraweouw :
Penunjukan
Porayouw :
Perenang
Porong :
Tudung kepala
Posumah :
Pembagi
Potu : Tekun
Poyouw : Yang
diberikan
Pua : Buah
Pungus :
Pengawas
Punuh : Orang
terdahulu
Purukan :
Punya
kedudukan
Pusung :
Penangkal
serangan
Putong :
Penyelidik
R
Raintung :
Daun bergerigi
Rambi : Bunyi
merdu
Rambing :
Bunyi suara
merdu
Rambitan :
Tambahan
bunyi
Rampangilei :
Kembar bersih
Rampen :
Kelebihan
Rampengan :
Berkelebihan
Ransun :
Bawang
Ranti : Pedang
Rantung :
Terapung
Raranta : Naik
tangga
Rares : Sehat
Rarun : Sudah
tua
Rasu :
Penyimpan
Ratag :
Terlepas
Ratu : Batu
jumat
Ratulangi :
Jimat dari
langit
Ratumbuisang:
Batu berbintik
Ratuwalangaou
Batu berantai
Ratuwalangon:
Batu panjang
Ratuwandang :
Batu merah
Rau : Jauh
Rauta : Dewata
Regar : Bebas
Rei : Bebas
celaka
Rembang :
Burung rawa
Rembet :
Berpegang
teguh
Rempas :
Memasak
Rengku :
Tundukan
Rengkuan :
Ditunduki
Rengkung :
Dihormati
Repi : Pemikir
Retor :
Penghalang
Rimper :
Potong rata
Rindengan :
Bergerigi
Rindengan :
Sama-sama
Rindo-rindo :
Suara
gemuruh
Robot : Lebih
Rogahang :
Berkeringat
Rogi : Banyak
bicara
Rolangon :
Berantai
Rolos : Kepala
Rombot :
Dilebihi
Rompas :
Penyimpan
rahasia
Rompis :
Pekerja baik/
rukun
Rondo : Lurus
Rondonuwu :
Bicara lurus
Rooro :
Penggerak
Rori : Dihormati
Rorimpandey :
Sempurna
Roring :
Kemuliaan
Rorintulus :
Cahaya
Rosok : Tepat
Ruaw : Bulan
purnama
Ruidengan :
Bersama
Rumagit :
Menyambar
Rumambi :
Membunyikan
Rumampen :
Jadi satu
Rumampuk :
Memutuskan
Rumayar :
Mengibarkan
Rumbay : Tidak
perduli
Rumende :
Mendekati
Rumengan :
Sejaman
Rumenser :
Tetesan air
Rumimpunu :
Yang dimuka
Rumincap :
Berhati baik
Rumokoy :
Membangunkan
Rumpesak :
Kedudukan
Runturambi :
Kehormatan
S
Salangka :
Benda
persembahan
Salendu :
Banyak ide
Sambouw :
Bunga kayu
Sambuaga :
Bunga kayu
cempaka
Sambul :
Berlimpah
Sambur :
Melimpah
Samola :
Membesar
Sangkaeng :
Paras kecil
Sangkal : Satu
paras
Sarapung :
Perkasa
Saraun :
Sepintas
remaja
Sarayar : Buka
jemuran
Sariowan :
Pelancong
Sarundayang :
Pengiring
Saul : Lengah
Seke :
Perorangan
Seko :
Sentakan
Sembel : Penuh
Sembung :
Bunga
Semeke :
Tertawa
Senduk :
Senang
Sengke : Guling
Sengkey :
Pengguling
Senouw :
Cepat
Sepang :
Cabang jalan
Sigar : Kaya
Sigarlaki :
Kekayaan
Simbar :
Terbuang
Simbawa :
Banyak
kemauan
Sinaulan :
Penasehat
Singal :
Perintang
musuh
Singkoh :
Dibatasi
Sinolungan :
Memprakarsai
Sirang :
Potongan
Siwu :
Penghancur
musuh
Siwy : Siulan
Solang :
Pedang
Somba :
Pelindung
Sompi :
Penyimpan
rahasia
Sompotan :
Meluputkan
Sondakh :
Pengawas
Soputan :
Letusan
Sorongan :
Bergeser
Suak : Kepala
Sualang :
Karunia
Suatan :
Pengharapan
Sumaiku :
Panjang
idenya
Sumakud :
Menewaskan
Sumakul :
Menewaskan
Sumangkud :
Terikat
Sumanti :
Mempergunakan
Sumarandak :
Gemerincing
Sumarauw :
Pendidik
Sumele :
Pembatas
Sumendap :
Menyinari
Sumesei :
Pengawas
Sumilat :
Mengangkat
Sumlang : Main
pedang
Sumolang :
Memainkan
pedang
Sumual :
Memiliki
kelebihan
Sumuan :
Mengesahkan
Sundah : Tidak
menetap
Sungkudon :
Buah
persembahan
Suot : Puas
Supit :
Menjepit
musuh
Surentu :
Banyak bicara
Suwu : Serbu
T
Taas : Kuat
Tairas :
Terangkat dari
dalam
Talumepa :
Berjalan
didaratan
Talumewo :
Perusak
Tambahani :
Senang bersih
Tambalean :
Menuju Barat
Tambarici :
Dibelakang
Tambariki :
Dibelakang
Tambayong :
Gemar
kekayaan
Tambengi :
Amat cepat
Tambingon :
Keliling
Tamboto :
Menghias
kepala
Tambun :
Timbun
Tambunan :
Timbunan
Tambuntuan :
Puncak tinggi
Tambuwun :
Menandingi
Tamon :
Disayangi
Tampa : Bunga
Tampanatu :
Bunga api
Tampanguma :
Bunga mekar
Tampemawa :
Turun
kelembah
Tampemawa :
Turun
kelembah
Tampenawas :
Memotong
daun
Tampi : Setia
Tampinongkol:
Suka berkelahi
Tandayu :
Pemuji
Tangka : Amat
tinggi
Tangkere :
Teladan
Tangkow :
Nyanyian
Tangkudung :
Perisai
pelindung
Tangkulung :
Perisai
pelinding
Tanod : Tambu
Tanor : Tambur
Tanos : Teratur
Tarandung :
Jalan
Taroreh :
Diangkat
Taulu :
Dijunjung
Tawas :
Penawar
mujarab
Tendean :
Tempat
berpijak
Tengges :
Tempat
memasak
Tenggor :
Menghilang
Tengker :
Bergemuruh
Terok :
Pedagang
keliling
Tidayoh :
Senang
dihormati
Tiendas :
Berkurang
Tikoalu :
Penakluk
Tikonuwu :
Pandai bicara
Tilaar :
Kerinduan
Timbuleng :
Pemikul
Timpal :
Persekutuan
Tinangon :
Terangkat
Tindengen :
Pemalu
Tintingon :
Melambung
Tirayoh :
Senang
dihormati
Tiwa : Menaiki
puncak
Tiwow :
Berniat
Toalu : Didepan
Todar :
Bertahan
Togas :
Pantang surut
Tololiu :
Penghambat
Tombeng :
Secepat angin
Tombokan :
Berkelebihan
Tombokan :
Pemukul akhir
Tompodung :
Dijunjung
Tompunu :
Membuyarkan
musuh
Tongkeles :
Percepat
Tooi : Pengikut
Torar : Biasa
matahari
Torek :
Berkekurangan
Towo : Dari
atas
Tuegeh :
Tumpukan
Tuera :
Perintah
Tulandi :
Pemecah batu
Tular :
Penasehat
Tulenan :
Tetap tolong
Tulung : Pandai
menolong
Tulus :
Penengah
Tulusan :
Menengahi
Tumanduk :
Pelindung
Tumangkeng :
Merombak
Tumatar :
Kebiasaan
Tumbei :
Berkat
Tumbelaka :
Diberkati
Tumbol :
Penopang
Tumbuan :
Kaya
Tumembouw :
Berteman
Tumengkol :
Penahan
Tumewu :
Melenyapkan
Tumilaar :
Yang
dirindukan
Tumilesar :
Telentang
Tumimomor :
Tempat yang
baik
Tumiwa :
Ingatan
Tumiwang :
Mengingat
Tumober :
Hadiah
Tumondo :
Tujuan pasti
Tumonggor :
Disiapkan
Tumundo :
Pembawa
terang
Tumurang :
Pemberi bibit
Tumuyu : Yang
dituju
Tunas : Asli
Tundalangi :
Tatapan dari
langit
Tungka :
Terangkat
Turang :
Menopang
Turangan :
Berkelebihan
Tuwaidan :
Lengkap
Tuyu :
Penunjuk
Tuyuwale :
Menuju rumah
U
Uguy :
Pembawa
rejeki
Ukus : Kurang
gemuk
Ulaan : Ditakuti
Umbas : Kuat
bersih
Umboh :
Penolak
bahaya
Umpel :
Menyenangkan
Undap : Cahaya
sinar
Unsulangi :
Diatas
Untu : Gunung
W
Waani :
Pahlawan
Wagei :
Tertarik
Wagiu : Cantik/
rupawan
Waha : Bara
api
Wahon : Moga-
moga
Wakari :
Teman
serumah
Wala : Cahaya
Walalangi :
Cahaya dari
langit
Walanda :
Cahaya berlalu
Walandouw :
Cahaya siang
Walangitan :
Cahaya kilat
Walean :
Komplek
rumah
Walebangko :
Rumah besar
Walelang :
Rumah tinggi
Waleleng :
Rumah
tersendiri
Walian : Dukun
Walintukan :
Taufan
Waluyan :
Lewat
Wanei :
Prajurit
Wangania :
Buat sekarang
Wangko :
Besar
Wantah :
Patokan
Wantania :
Patokan tetap
Wantasen :
Yang jadi
patokan
Wariki :
Pendidik
Watah : Berani
Watti : Nubut
Watugigir :
Batu licin
Watuna : Biji
bersih
Watung :
Timbul terus
Watupongoh :
Teguh
Waturandang :
Batu merah
Watuseke :
Berani
Wauran : Cabut
pilihan
Wawoh :
Ketinggian
Wawointama :
Cita-cita tinggi
Wawolangi : Di
ketinggian
Wawolumaya :
Diatas puncak
Waworuntu :
Diatas gunung
Weku :
Penasehat
Welong :
Kurang daya
Welong :
Pemikul
Wenas :
Penyembuh
Wenur :
Persembahan
Weol :
Penasehat
Wetik :
Berperan
Wilar :
Pembuka
Winerungan :
Menghiasi
Winokan : Men
coba
Woimbon :
Bercahaya
Wokas :
Penyelidik
Wola : Cahaya
Wondal : Jimat
Wongkar :
Membangun
Wonok :
Peruntuk
Wonte : Kuat
teguh
Wooy : Hujan
rahmat
Worang : Kuat
ikatan
Worotikan :
Pancarana api
Wotulo :
Pembersih
Wowilang :
Pendorong
Wowor : Obat
kesohor
Wuisan :
Pengusir
Wuisang :
Mengusir
Wulur : Puncak
Wungkana :
Gelang jimat
Wungow :
Bicara
seenaknya
Wuntu :
Gunung
Wurangian :
Pemarah
Wuwung :
Kelebihan
Wuwungan :
Diatas atap
Kalau ada yang
salah mohon
dikoreksi. Atau
ada yang ingin
menambahkan,
silahkan post
Comment

No comments:

Post a Comment